Integrace do rafinérie

Klíčovým technologickým cílem je dosažení nejvhodnější integrace meziproduktů BioMates do existujících rafinérií. Optimálně by jednostupňové hydrogenační zpracování bio-oleje z AFP jednotky na žádané meziprodukty BioMates měla být prováděna v blízkosti rafinérie, což by umožnilo využití přebytku energie a nosičů energie (např. vodíku) z rafinerie. Vzhledem k tomu, že cena vodíku je klíčovým faktorem, který určuje provozní náklady hydrogenačního zpracování (tyto činí více než 95 % provozních nákladů), bude celková ekonomika procesu zlepšena snížením nákladů na zásobování vodíkem a zvýšením spolehlivosti tohoto zásobování účelným uplatněním přebytků vodíku v rafinérii (pokud existují) a obnovitelného vodíku z elektrolýzy vody prováděné s využitím solární energie tak, aby byly uspokojeny dodatečné požadavky na spotřebu vodíku. Vedle toho další snížení výrobních nákladů obnovitelných meziproduktů BioMates umožní inovativní elektrochemická komprese, která je uplatnitelná pro oba zdroje vodíku, díky nižším energetickým ztrátám ve srovnání s konvenčním způsobem mechanické komprese. Očekává se tak, že integrace do rafinérie podstatně přispěje k celkové udržitelnosti výroby obnovitelných meziproduktů BioMates a umožní tak přímou a hospodárnou integraci biomasy do dopravního sektoru.

Electrochemical H2 production, compression & recycling
Source: BP Europa SE
European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more