News

  1. 2. tisková zpráva BioMates (schváleno 5. 3. 2018)
  2. 1. tisková zpráva projektu (vydána 13. 1. 2017)
  3. První vědecké příspěvky projektu BioMates byly přijaty k publikaci na 25. konferenci EUBCE (Stockholm, 2017), BIO-raffiniert IX (Oberhausen, 2017) a 11. ročníku sympozia TAE International Colloquium Fuels (Esslingen, 2017)
  4. Biomates project webpage launched December 1, 2016
  5. Project kick-off meeting: Brussels, November 29 – December 1, 2016
European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more